Rodzina niepełna - Rodzina niepełna - rodzina, w której dziecko jest wychowywane przez jedną osobę dorosłą, na której spoczywa odpowiedzialność za gospodarstwo domowe © rodzina.com.pl Rodzina niepełna - Rodzina niepełna - rodzina, w której dziecko jest wychowywane przez jedną osobę dorosłą, na której spoczywa odpowiedzialność za gospodarstwo domowe © rodzina.com.pl
Aktualnie jesteś:  rodzina.com.pl Rodzaje Rodzina niepełna

Rodzina niepełna

Rodzina niepełna - rodzina, w której dziecko jest wychowywane przez jedną osobę dorosłą, na której spoczywa odpowiedzialność za gospodarstwo domowe.

Obecnie rezygnuje się z określenia "rodzina niepełna" na rzecz takich sformułowań jak "rodzina monoparentalna", "monorodzicielska", "minimalna".

Taki typ rodziny powstaje najczęściej wskutek rozwodu, długotrwałej nieobecności drugiego z rodziców (która może być spowodowana np. wyjazdem, pobytem w szpitalu, więzieniu) lub też śmierci jednego z rodziców. W zależności od charakteru nieobecności mówimy wtedy o rodzinie niepełnej czasowo, okresowo lub stale.

Rodzinom monoparentalnym często przypisuje się mniejszą zdolność do wychowywania dzieci oraz nieprawidłową atmosferę wychowawczą.

Według statystyk z 2002 roku 19.4% rodzin w Polsce stanowiły rodziny niepełne. W 2005 roku w Wielkiej Brytanii było ok. 1.9 miliona samotnych rodziców, którzy wychowywali 3.1 miliona dzieci. Jedna na cztery rodziny stanowiła rodzinę niepełną, w tym 9% tych rodzin stanowili samotni ojcowie.


źródło: pl.wikipedia.org 

 Prostowanie felg w Łodzi. Wyprostujemy każdą felgę.
opony  netBOX - Systemy internetowe