Rodzaje - Istnieją różne formy rodziny, rozróżniane według odmiennych kryteriów:
 formalnego lub nieformalnego związku cywilnego stanowiącego trzon rodziny:
 najczęściej małżeństwa mogącego mieć charakter monogamii lub poligamii, konkubinatu, związku partnerskiego © rodzina.com.pl Rodzaje - Istnieją różne formy rodziny, rozróżniane według odmiennych kryteriów:
 formalnego lub nieformalnego związku cywilnego stanowiącego trzon rodziny:
 najczęściej małżeństwa mogącego mieć charakter monogamii lub poligamii, konkubinatu, związku partnerskiego © rodzina.com.pl
Aktualnie jesteś:  rodzina.com.pl Rodzaje

Rodzaje

Istnieją różne formy rodziny, rozróżniane według odmiennych kryteriów:
 • formalnego lub nieformalnego związku cywilnego stanowiącego trzon rodziny:
  • najczęściej małżeństwa mogącego mieć charakter monogamii lub poligamii,
  • konkubinatu,
  • związku partnerskiego.

 • dziedziczenie w rodzinie może być patrylinearne, matrylinearne lub bilateralne;
 • rozkład władzy w rodzinie może mieć charakter matriarchalny, patriarchalny lub partnerski;
 • ze względu na reguły zamieszkania możemy mówić o rodzinie matrylokalnej, patrylokalnej lub neolokalnej.
Współczesne społeczeństwa wykształciły tzw. alternatywne formy rodziny takie jak:
 • rodzina niepełna
 • rodzina zastępcza
 • rodzina zrekonstruowana
 • rodzina oparta o związek homoseksualny
 • rodzinny dom dziecka

źródło: pl.wikipedia.org 

 Prostowanie felg w Łodzi. Wyprostujemy każdą felgę.
opony  netBOX - Systemy internetowe