Funkcje rodziny - Rodzina, zarówno ta duża, jak i mała, spełnia w społeczeństwie wiele różnych funkcji © rodzina.com.pl Funkcje rodziny - Rodzina, zarówno ta duża, jak i mała, spełnia w społeczeństwie wiele różnych funkcji © rodzina.com.pl
Aktualnie jesteś:  rodzina.com.pl Funkcje rodziny

Funkcje rodziny

Rodzina, zarówno ta duża, jak i mała, spełnia w społeczeństwie wiele różnych funkcji. Funkcje te można ogólnie podzielić na cztery grupy.

Pierwszą i podstawową funkcją rodziny jest pro-kreacja i podtrzymanie ciągłości rodu.

Druga polega na socjalizacji dzieci, czyli nauczeniu ich reguł zachowania, uznanych prawideł postępowania w danym społeczeństwie za właściwe i przekazania przyjętego systemu wartości.

Trzecią funkcją rodziny jest zabezpieczenie podstawowych potrzeb (czyli jedzenia, schronienia i ubrania) jej członkom.
Czwarta polega na wskazaniu odpowiedniego miejsca w społeczeństwie.

Warto też wspomnieć, że rodzina jako grupa społeczna jest z natury cykliczna, czy też odnawialna. Człowiek, w miarę upływu lat, pełni kolejne role w rodzinie. Od dziecka, poprzez ojca czy matkę, aż po głowę rodu w społeczeństwach, gdzie funkcjonują rodziny wielkie.


źródło: rodzinqowski.w.interia.pl 

 Prostowanie felg w Łodzi. Wyprostujemy każdą felgę.
opony  netBOX - Systemy internetowe