Relacje rodzinne w aktach - Teksty aktów normatywnych (np © rodzina.com.pl Relacje rodzinne w aktach - Teksty aktów normatywnych (np © rodzina.com.pl
Aktualnie jesteś:  rodzina.com.pl Relacje rodzinne w aktach

Relacje rodzinne w aktach

Teksty aktów normatywnych (np. ustaw) posługują się niemal wyłącznie stopniami i liniami pokrewieństwa i powinowactwa, bez wyliczania nazw konkretnych relacji. I tak zamiast nazywać poniższe relacje, ustawodawca napisze zamiast:
 • przodek — wstępny lub krewny w linii prostej,
 • potomek — zstępny lub krewny w linii prostej,
 • rodzice — pokrewieństwo pierwszego stopnia w linii prostej,
 • dzieci — dzieci, ewentualnie zstępni lub pokrewieństwo pierwszego stopnia w linii prostej,
 • rodzeństwo — rodzeństwo, ewentualnie pokrewieństwo drugiego stopnia w linii bocznej,
 • (współ)małżonek — właśnie tak,
 • teściowie — powinowactwo pierwszego stopnia w linii prostej,
 • dzieci przybrane (pasierbi) — powinowactwo w linii prostej pierwszego stopnia,
 • szwagrowie — powinowactwo w linii bocznej,
  itd.
Oczywiście, prawo posługuje się również terminami:
 • dziecko i rodzice (prawo rodzinne),
 • dzieci, małżonek, rodzice i rodzeństwo (art. 931 KC i nn.) oraz dziadkowie (art. 938 KC),
 • małżonek lub współmałżonek (prawo podatkowe, socjalne),

  ale nie odwołuje się do żadnych dalszych rozróżnień (np. dziadek-babcia).

źródło: pl.wikipedia.org 

 Prostowanie felg w Łodzi. Wyprostujemy każdą felgę.
opony  netBOX - Systemy internetowe