Rodzina przybrana - Przybrana rodzina – rodzina powstająca w wyniku powtórnego małżeństwa przez owdowiałego lub rozwiedzionego rodzica © rodzina.com.pl Rodzina przybrana - Przybrana rodzina – rodzina powstająca w wyniku powtórnego małżeństwa przez owdowiałego lub rozwiedzionego rodzica © rodzina.com.pl
Aktualnie jesteś:  rodzina.com.pl Rodzaje Rodzina przybrana

Rodzina przybrana

Przybrana rodzina – rodzina powstająca w wyniku powtórnego małżeństwa przez owdowiałego lub rozwiedzionego rodzica. Składa się ona z jednego rodzica, jego rodzonych dzieci, nowego małżonka oraz ewentualnie dzieci własnych tego nowego małżonka.

Tradycyjnej rodziny przybranej nie tworzą rodzice żyjący w konkubinacie (tj. bez małżeństwa). Przyjmując szeroką definicję rodziny, można jednak dopuścić stosowanie tego określenia również wobec konkubentów, skoro głównym wyznacznikiem jest posiadanie niewspólnych dzieci.

Nazewnictwo

Dla dzieci rodzica biorącego ślub jego kolejny mąż lub żona jest rodzicem przybranym, którym jest:
  • ojczym (przybrany ojciec) lub
  • macocha (przybrana matka).

    Dla osoby mającej małżonka, który posiada dzieci z poprzednich związków, dzieci takie nazywane są przybranymi i są to:

  • pasierb (przybrany syn) i
  • pasierbica (przybrana córka).

    Wspólne dzieci rodzica rodzonego i rodzica przybranego są dla ich dzieci z poprzednich związków:

  • rodzeństwem przyrodnim (przyrodni brat, przyrodnia siostra) i są z nimi bezpośrednio spokrewnione (w drugim stopniu linii bocznej).
Rodzeństwo przybrane

Według przepisów prawa rodzinnego, dzieci obojga przybranych rodziców z ich poprzednich związków nie są ze sobą spokrewnione ani spowinowacone, ale można je nazywać rodzeństwem przybranym (przybrany brat, przybrana siostra), choć potocznie nazywa się je również rodzeństwem przyrodnim (obie nazwy nieprawidłowe). Ze względu na brak skutków prawnych takich, jak dla rodzeństwa rodzonego (np. zakazy małżeńskie, odmowa zeznań), a także ze względu na (z reguły) nikłe kontakty osobiste takiego rodzeństwa, często mówi się, że takie rodzeństwo nie jest prawdziwe, a rodzonych braci i siostry nazywa się prawdziwym rodzeństwem. Uwaga ta dotyczy tylko rodzeństwa przybranego a już nie przyrodniego.

Rodzic przybrany

Przybrane niepełnoletnie dzieci mogą być adoptowane przez rodzica przybranego (w razie wdowieństwa z przyznaniem władzy rodzicielskiej) bądź wychowywane bez zmiany statusu prawnego rodziny. Wiek (dorosłość) dzieci w chwili ślubu ich rodzica z nowym współmałżonkiem nie stanowi przeszkody ku stosowaniu zwrotu przybrany wobec nowych członków rodziny.

Macocha

Macocha to dla dziecka żona rozwiedzionego lub owdowiałego wcześniej ojca. W szerokim znaczeniu tego słowa, w przypadku nieślubnych dzieci i partnerów, jest to również konkubina takiego ojca, a sam ojciec może być kawalerem.

W kulturze macocha jest przeważnie postrzegana za jako zła kobieta, znęcająca się nad pasierbami, ewentualnie jako osoba oschła i obojętna. Stereotyp ten nie powstał bez powodu: dla wychodzącej za mąż kobiety potomstwo małżonka lub konkubenta może być przeszkodą w relacjach z partnerem, a wychowanie dzieci – przymusowym obciążeniem. Zwłaszcza, że ją i dziecko nie łączą więzy krwi. Mimo to powoli stereotyp o złej macosze słabnie. Swój wyraz znajduje jeszcze w wyrażeniu traktować kogoś (coś) po macoszemu.

Do początków XX wieku macocha była sanacją dla wdowca, który mógł dalej pracować, pozostawiając opiekę nad dziećmi macosze (dlatego szybki ożenek następował mimo żałoby). Współcześnie wobec niższej śmiertelności kobiet przy porodzie, macocha pojawia się w życiu dzieci częściej z powodu rozwodu.


źródło: pl.wikipedia.org 

 Prostowanie felg w Łodzi. Wyprostujemy każdą felgę.
opony  netBOX - Systemy internetowe