Rodzina - Rodzina – w socjologii rozumiana jako grupa społeczna lub instytucja społeczna © rodzina.com.pl Rodzina - Rodzina – w socjologii rozumiana jako grupa społeczna lub instytucja społeczna © rodzina.com.pl
Aktualnie jesteś:  rodzina.com.pl Rodzina

Rodzina

Rodzina – w socjologii rozumiana jako grupa społeczna lub instytucja społeczna.

Rodzina jako grupa społeczna

Związek intymnego, wzajemnego uczucia, współdziałania i wzajemnej odpowiedzialności, w którym akcent pada na wzmacnianie wewnętrznych relacji i interakcji.

W tym ujęciu rodzina pełni funkcje osobowe:
 • małżeńską lub partnerską - bycie żoną lub mężem, partnerem lub partnerką
 • rodzicielską - bycie ojcem lub matką
 • braterską - bycie siostrą lub bratem
Rodzina jako instytucja społeczna

Grupa określona przez stosunki seksualne, odpowiednio unormowane i trwałe, tak by mogła zapewnić odnawianie się sfery reprodukcji. Funkcje instytucjonalne rodziny:
 • materialno-ekonomiczna (polega na zaspokajaniu przez rodzinę materialnych potrzeb jej członków)
 • opiekuńczo-zabezpieczająca (stanowi materialne i fizyczne zabezpieczenie członków rodziny, którzy w pewnych okresach życia mają ograniczone możliwości samorealizacji, pozbawieni są środków do życia lub wymagają pomocy)
 • prokreacyjna (polega na zaspokajaniu rodzicielskich potrzeb emocjonalnych - ojcostwa i macierzyństwa, pozwala na utrzymywanie biologicznej ciągłości rodziny i społeczeństwa)
 • seksualna (zaspokajanie popędu seksualnego)
 • legalizacyjno-kontrolna (sankcjonowanie postępowania członka rodziny przez rodzinę, nadzorowanie jego postępowania)
 • socjalizacyjno-wychowawcza (wprowadzanie dziecka w świat kultury danego społeczeństwa)
 • klasowa (określenie pozycji członków rodziny w strukturze społeczeństwa)
 • kulturalna (zapoznawanie młodego pokolenia z dziejami kultury i jej trwałymi pomnikami, zachęcanie do aktywnego korzystania z wartości kulturalnych)
 • rekreacyjno-towarzyska (umożliwia odzyskanie w domu rodzinnym wewnętrznej równowagi emocjonalnej)
 • emocjonalno-ekspresyjna (zaspokaja emocjonalne potrzeby członków rodziny, sprzyja wyrażaniu osobowości, daje możliwość uzyskania kontaktu psychicznego)


źródło: pl.wikipedia.org 

 Prostowanie felg w Łodzi. Wyprostujemy każdą felgę.
opony  netBOX - Systemy internetowe